KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023) 
 
Search

Chi tiết tin

TRỢ CẤP THĂM HỎI CỦA TỈNH QUẢNG NAM NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2023)
Người đăng: Huỳnh Thị Như Hiếu - CC. VHXH .Ngày đăng: 11/07/2023 .Lượt xem: 48 lượt.
Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), để việc tổ chức thăm hỏi, trợ cấp của UBND tỉnh Quảng Nam đến các đối tượng được trân trọng, kịp thời và chu đáo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có hướng dẫn việc trợ cấp, thăm hỏi của UBND tỉnh.

               Để tiện việc cho bạn đọc tìm hiểu chúng tôi trích một số văn bản chi tiết của tỉnh Quảng Nam quy định tổ chức thăm tặng quà Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), chúng ta cùng tham khảo. Theo đó, trợ cấp người có công, mức thăm, tặng là 500.000 đồng/người. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn kinh phí theo dự toán đã giao cho các địa phương tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh để chủ động tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng theo quy định. Sau khi hoàn thành, tổng hợp quyết toán gửi Sở Tài chính để kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí (nếu thiếu).
               Đối tượng thăm, tặng gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (bao gồm Mẹ còn sống và Mẹ đã hy sinh, từ trần). Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân còn sống và hy sinh, từ trần. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (cán bộ Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) còn sống và đã hy sinh, từ trần. Liệt sĩ. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thương binh loại B xác nhận trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và thương binh đang hưởng mất sức lao động. Bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lưu ý, mỗi người chỉ nhận một suất quà của UBND tỉnh (bằng tiền mặt). Trường hợp một người được xác nhận từ 02 đối tượng trở lên, đủ điều kiện nhận cả hai suất quà theo quy định thì chỉ được nhận một suất quà. Cụ thể: Người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật là 21% đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì chỉ được nhận một suất quà. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đồng thời Bà mẹ Việt Nam anh hùng đó là liệt sĩ thì thân nhân đang đảm nhận việc thờ cúng được nhận một suất quà.  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đồng thời Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đó là liệt sĩ thì thân nhân đang đảm nhận việc thờ cúng được nhận một suất quà. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) đồng thời Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đó là liệt sĩ thì thân nhân đang đảm nhận việc thờ cúng được nhận một suất quà. 

Thương binh hiện đang hưởng trợ cấp mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả; thương binh đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả trợ cấp hàng tháng) được nhận 01 suất quà. 

Trường hợp một người được xác nhận là đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng quy định trên đây đồng thời là người thờ cúng liệt sĩ thì được nhận 02 suất quà (01 suất quà của bản thân và 01 suất quà thắp hương liệt sĩ).

Mỗi liệt sĩ thì thân nhân đang giữ Bằng Tổ quốc ghi công và thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà thắp hương liệt sĩ. Gia đình có 01 liệt sĩ thì được nhận 01 suất quà; gia đình có 2, 3, 4... liệt sĩ thì được nhận 2, 3, 4... suất quà. 

Trường hợp tặng quà hộ gia đình chính sách, thờ cúng liệt sĩ để mua hiện vật: 

Riêng dịp 27/7 năm nay, UBND tỉnh thống nhất mức tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng bằng tiền mặt là 300.000 đồng (tính theo hộ khẩu thường trú/nơi nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng). Trường hợp trong một hộ gia đình chính sách có 02 bàn thờ liệt sĩ (một bàn thờ cúng liệt sĩ phía bên chồng và một bàn thờ cúng liệt sĩ phía bên vợ) thì nhận 02 suất quà bằng tiền mặt. Hộ người có công là hộ mà trong hộ đó có từ một người có công cách mạng trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; Hộ đang đảm nhiệm việc thờ cúng người có công: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (đã hy sinh, từ trần) và thờ cúng liệt sĩ; Hộ người có công đồng thời cũng là hộ đang đảm nhiệm việc thờ cúng các đối tượng nêu trên chỉ nhận được một suất quà của tỉnh.

Đối với người có công với cách mạng (bao gồm những người đang thờ cúng liệt sĩ) đang được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam thì mỗi người nhận được 01 suất quà.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông tin, quà hiện vật thăm, tặng hộ gia đình chính sách, thờ cúng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) năm nay, nhận quà bằng tiền mặt để thân nhân người có công mua quà thờ cúng, các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thân nhân người có công mua quà thờ cúng liệt sĩ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa; trên cơ sở kiểm tra, rà soát lập danh sách các hộ thuộc đối tượng nhận quà hiện vật của địa phương gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lập d